Koalan lever i Australien och tillhör pungdjuren. Den är intimt förknippad med hemlandet och förekommer flitigt också i korsord. Tidigare jagade man koalan för pälsens skull vilket ledde till att den försvann från vissa områden.

Det är koala webbkryss

Koalan äter endast växter och framförallt är den en bladätare.