Förtjänst korsord

Välkommen till det spännande och kniviga korsordet ”Förtjänst korsord”! I detta korsord är nyckelordet ”förtjänst”. I denna artikel kommer vi att förklara betydelsen av ”förtjänst”, ge dig några synonymer och exemplifiera dess användning i en mening. Förhoppningsvis kommer detta att hjälpa dig att lösa ditt korsordspussel!

Betydelse av ”förtjänst”

”Förtjänst” är ett substantiv som används för att beskriva något som man har förtjänat, oftast genom arbete, ansträngning eller prestation. Det kan också referera till något som är värdigt eller berömmande. I korsordssammanhang kan ”förtjänst” hänvisa till en belöning eller utmärkelse som man kan få för att ha gjort något bra eller en bedrift.

Synonymer för ”förtjänst”

Här är några synonymer som kan vara användbara när du försöker lösa ditt korsord:

Synonym Betydelse
Belöning Ett erkännande eller pris för en prestation
Utmärkelse Ett hedersbetygande för förtjänstfullt arbete
Förvärv Något som man har förtjänat genom arbete eller ansträngning
Merit Ett förtjänstfullt eller värdigt beteende

Användning av ”förtjänst” i en mening

För att ge dig en bättre förståelse av hur ”förtjänst” kan användas, här är ett exempel på hur det kan förekomma i en mening:

”Han fick en välförtjänt belöning för sitt hårda arbete.”

I detta exempel används ”förtjänst” för att beskriva belöningen som personen fick på grund av sitt hårda arbete.

Vi hoppas att denna information har hjälpt dig att förstå betydelsen av ”förtjänst” och att du nu är redo att lösa ditt ”Förtjänst korsord”. Lycka till!