Stomme av timmer, i ljusa färger och med rött tegeltak är något som kännetecknar husen i Bohuslän. Det finns två hustyper som är vanliga i Bohuslän och det är alltså enkelhus eller dubbelhus.

Kännetecknande hus i Bohuslän webbkryss

Även om det är vanligt med dubbelhus även annanstans, så är det något som förekommer mest i Bohuslän. Dubbelhus är svaret i korsord.