När man löser korsord gäller det kunna hitta associationer inom många fält. Vad är till exempel lösningen där ledorden är man med kurva webbkryss? Svaret är troligen Gauss.

Här syftar kurva på en matematisk kurva, inte en som får vägen att svänga. Fast formen är ju ofta densamma. Inom matematiken finns kurvor i olika varianter, men en av de vanligaste är den statistiska normalfördelningen. Just den kurvan har även namnet gaussfördelning eller gausskurva, efter den tyske matematikern Carl Friedrich Gauss.