För kristna så är de viktigaste böckerna samlade i Bibeln. Vi kallar ju Bibeln för den heliga skriften ofta. Men det finns andra texter som man genom historien har uppfattat vara minst lika viktiga som de böcker som ingår i Bibeln. De här texterna kan sägas vara ett slags tillägg.

Tillägget Manasses bön webbkryss

Manases bön är ett sådant tillägg. Det är en text som tillhör apokryferna, vilket är samling viktiga texter utanför Bibeln. Ordet betyder apokryf betyder ungefär dold.