Skiljer agnarna från vetet – Lös ditt webbkryss med hjälp av synonymerna

Är du en fanatisk webbkryssare som gillar att knäcka koden och lösa knepiga ledtrådar? Då har du säkert stött på uttrycket ”skiljer agnarna från vetet” i ett av dina korsord. Det här uttrycket är en synonym och används för att beteckna att man gör en noggrann och noggrann granskning för att urskilja något värdefullt eller sant från något mindre viktigt eller falskt. Låt oss djupdyka i detta intressanta uttryck och lära oss hur det kan hjälpa dig att lösa ditt webbkryss.

Synonymer för uttrycket ”skiljer agnarna från vetet” inkluderar: sålla bort, urskilja, separera, urskilja vetet från agnarna, och separera sanningen från lögnen. Dessa olika synonymer ger oss en djupare förståelse för uttryckets betydelse och kan vara till hjälp när vi försöker hitta rätt ord för vårt korsord.

Ett exempel på hur vi kan använda uttrycket ”skiljer agnarna från vetet” i en mening är:

”Det var svårt att skilja agnarna från vetet när jag försökte lösa det kluriga krysset, men till slut hittade jag det rätta svaret.”

Synonym Betydelse Exempelmening
Sålla bort Att separera det önskade från det oönskade Vi måste sålla bort irrelevant information för att hitta lösningen på krysset.
Urskilja Att skilja på eller avslöja något Det är viktigt att urskilja sanningen från lögnen i ledtrådarna.
Separera Att dela något i delar för att kunna urskilja Säkerställ att du kan separera ordet i bokstäver för att lösa ledtrådarna korrekt.
Urskilja vetet från agnarna Att kunna identifiera det värdefulla eller sanna från det oviktiga eller falska Ibland måste vi urskilja vetet från agnarna för att hitta den rätta ledtråden.
Separera sanningen från lögnen Att kunna identifiera vad som är sant och vad som är falskt Det kan vara svårt att separera sanningen från lögnen i vissa ledtrådar.

Genom att använda dessa synonymer kan du aktivera din kunskap om ”skiljer agnarna från vetet” och förbättra din förmåga att lösa korsord. Kom ihåg att vara metodisk och noga när du granskar ledtrådarna. Lycka till med ditt webbkryss!