Synonym Betydelse Exempelmening
Avfall Överbryggad bro Slaget blev ett avfall av betong och järnbalkar.
Tacka Korsad ledtråd Det finns en tacka i korsordet som knyter ihop alla ledtrådar.
Skrot Förkastat material Vid rivning uppstår mycket skrot och det är svårt att hantera.
Förakt Motbjudande Hon kände ett förakt för svensk mat.
Tofsvipa Fågel med lång stjärt Vi såg en tofsvipa flyga över träden.

Vilket är ditt slagkraftiga korsord?

Välkommen till vår underbara värld av slagkorsord! Om du älskar att knäcka koderna och fylla ut rutorna, har vi några synonymer som kan hjälpa dig att komma framåt i ditt korsordspussel.

Här är några av de synonyma orden för ”Slag korsord” som kan vara användbara för dig:

  1. Avfall
  2. Tacka
  3. Skrot
  4. Förakt
  5. Tofsvipa

Låt oss titta på dessa ord i ett sammanhang:

– ”Slaget blev ett avfall av betong och järnbalkar.”
– ”Det finns en tacka i korsordet som knyter ihop alla ledtrådar.”
– ”Vid rivning uppstår mycket skrot och det är svårt att hantera.”
– ”Hon kände ett förakt för svensk mat.”
– ”Vi såg en tofsvipa flyga över träden.”

Hoppas att dessa exempelmeningar ger dig en klar bild av hur dessa ord kan användas i olika sammanhang. Om du sticker fast i ditt korsordspussel, tveka inte att använda dessa synonymer för att hitta det perfekta ordet.

Glöm inte att variera dina synonymord för att hålla ditt korsord spännande och roligt! Lycka till och njut av din korsordsupplevelse!

Synonym Betydelse Exempelmening
Slagkorsord En typ av korsord där ledtrådarna är ordlekar och ordspel Ett slagkorsord kan vara både utmanande och roligt att lösa!