Svider i skinnet webbkryss – Hjälp för att lösa ditt korsord

Svider i skinnet webbkryss är en vanlig fras som används i korsordsvärlden. Det är viktigt att förstå betydelsen av denna fras för att kunna lösa ditt korsord mer effektivt. Här kommer vi att förklara vad detta uttryck betyder och ge dig några synonymer och exempel på hur det kan användas i en mening.

Betydelse av Svider i skinnet webbkryss

Uttrycket ”Svider i skinnet webbkryss” används för att beskriva en känsla av irritation, obehag eller missnöje. Det kan även syfta på att något orsakar fysisk smärta eller en brännande känsla på huden.

Synonymer för Svider i skinnet webbkryss

Här är några synonymer som kan användas för att lösa korsordet:

  • Bränner
  • Klåda
  • Kliar
  • Smärtar
  • Plågar

Användning i en mening

Här är ett exempel på hur frasen ”Svider i skinnet webbkryss” kan användas i en mening:

”Efter insektsbettet började det svida i skinnet och jag kunde inte sluta klia.”

Synonymer Betydelse Exempel
Bränner Förorsakar en brännande känsla Elden bränner i mitt bröst.
Klåda Orsakar en obehaglig kliande känsla Hon kunde inte sluta klia sig på benet, det kliade fruktansvärt.
Kliar Förorsakar en irriterande kliande känsla Jag har en insektsbett som kliar jättemycket.
Smärtar Orsakar smärta Hans skada smärtar fortfarande efter olyckan.
Plågar Ger obehag eller besvär De långa vandringarna plågade hans ben.

Genom att förstå betydelsen av ”Svider i skinnet webbkryss” och känna till dess synonymer kan du öka dina chanser att lösa ditt korsord. Använd dessa ord och deras betydelser för att fylla i de tomma rutorna och nå framgång i ditt korsordsäventyr.