Synonym Exempel Användning
Undersökning Efterfrågan Vi behöver göra en grundlig undersökning av marknaden för att förstå kundernas behov bättre.
Granskning Kontroll Företaget genomförde en noggrann granskning av sin ekonomi för att hitta eventuella felaktigheter.
Undersöka Utforska Journalisten beslutade sig för att undersöka det politiska korruptionsskandalen genom att intervjua alla inblandade parter.
Utredning Forskning Utredningsmyndigheten kommer att genomföra en omfattande utredning för att ta reda på vad som egentligen hände.

Vad betyder ”undersökning” i korsord?

När du stöter på ordet ”undersökning” i en korsord, betyder det oftast att du behöver hitta ett synonymt ord för undersökning. Här är några synonymer som kan hjälpa dig att klara korsordet:

  1. Efterfrågan
  2. Granskning
  3. Undersöka
  4. Utredning

Här är ett exempel på hur du kan använda ordet ”undersökning” i en mening: ”För att förstå kundernas behov bättre behöver vi göra en grundlig undersökning av marknaden.”

Genom att använda synonymer som dessa kommer du att kunna fylla i luckorna i ditt korsord och slutföra det framgångsrikt. Lycka till!

Varför är synonymer viktiga i korsord?

Synonymer är viktiga i korsord eftersom de ger oss fler alternativ att använda när vi försöker hitta ord som passar in i de övriga ledtrådarna. Genom att känna till och använda synonymer kan vi utöka vårt ordförråd och vara mer flexibla när vi löser korsord.

När du inte kan komma på det exakta ordet som efterfrågas i korsordet kan synonymer vara till stor hjälp. De ger oss olika alternativ att välja mellan och ökar våra chanser att lösa korsordet framgångsrikt.

Så nästa gång du stöter på svårigheter i ditt korsord, kom ihåg att ta en titt på dessa synonymer och se om de kan hjälpa dig att komma vidare. Ha kul med ditt korsord och låt dig inte bli alltför förvirrad av de kluriga ledtrådarna!

Synonym Exempel Användning
Undersökning Efterfrågan Vi behöver göra en grundlig undersökning av marknaden för att förstå kundernas behov bättre.
Granskning Kontroll Företaget genomförde en noggrann granskning av sin ekonomi för att hitta eventuella felaktigheter.
Undersöka Utforska Journalisten beslutade sig för att undersöka det politiska korruptionsskandalen genom att intervjua alla inblandade parter.
Utredning Forskning Utredningsmyndigheten kommer att genomföra en omfattande utredning för att ta reda på vad som egentligen hände.