Något som är bra för vårt välbefinnande och vår allmänna hälsa kallas för en salutogen. Det kommer från ordet för hälsa på latin. Exempel på salutogena saker är regelbunden motion och måttlighet med alkohol. Men hit kan vi också räkna sol i lagom dos samt vitaminer.

Den är dålig för välbefinnandet webbkryss

Motsatsen till en salutogen är en patogen. Ordet kommer från ordet för lidande på latin. Exempel på något som är patogent är stor alkoholkonsumtion och att utsätta sig för giftiga kemikalier.