Inom den nordiska folktron var ett kvinnligt vattenväsen kallat sjörået eller sjöfrun, härifrån kommer alltså namnet Sjörået webbkryss.

Sjörået webbkryss

Den mängd energi som elektriska apparater förbrukar mäter du i effekt. Desto högre effekt, desto mer energi går det åt. Den mängd elenergi som vattenkraftverk eller vindkraftverkt producerar mäter du även i effekt. Måttenheten för effekten är watt (W) och tusen watt är detsamma som en kilowatt. Förkortningen för kilowatt är KW.

Härstammar från latinets calor, vilket betyder värme. Det rätta svaret är alltså Kilowatt.