Få ledare i den turkiska historien har gjort ett lika stort avtryck som Mustafa Ataturk. Han var inte bara landets president under 15 år mellan 1923 och 1938, han var också landets grundare. Som ung hade han varit engagerad i ungturkarna och ville att landet skulle närma sig väst. Det inkluderade bland annat demokrati och fria val.

Fick plakat i Ankara efter sin död

Efter att Ataturk dött så hedrade man hans minne med ett plakat och en staty.