Vad betyder korsordet ”Gödselmedel”?

Gödselmedel är ett svenskt ord som ofta dyker upp i korsord. Det är ett substantiv och används främst inom jordbrukssektorn för att beskriva ett ämne som adderas i marken för att förbättra dess näringsinnehåll och främja växternas tillväxt.

Synonymer till korsordet ”Gödselmedel” och dess användning i meningar

Det finns flera synonymer till Gödselmedel när det kommer till korsord. Här är några av dem:

  1. Näring
  2. Fertil
  3. Näringsämne
  4. Plöje
  5. Jordförbättringsmedel

Låt oss nu se på några exempel på användning av detta ord och dess synonymer i meningar:

1. ”Bondens marker behöver gödselmedel för att kunna producera grönsaker i överflöd.”
2. ”Kemiskt jordförbättringsmedel kan orsaka skada på markens mikrob liv.”
3. ”Innan vårens sådd gör vi en plöjning av jorden och tillsätter nödvändig näring.”
4. ”Fertil mark är nyckeln till en framgångsrik odling.”

Ord Synonym Exempel Mening
Gödselmedel Näring Vi behöver tillsätta extra näring till jorden.
Gödselmedel Fertil I klassrummet talade läraren om betydelsen av fertil jord.
Gödselmedel Näringsämne Jorden kräver fler näringsämnen för bättre skörd.
Gödselmedel Plöje Efter plöje ser vi till att jorden är tillräckligt befruktad.
Gödselmedel Jordförbättringsmedel För vissa grödor kan vi behöva använda speciella jordförbättringsmedel.

I hopp om att denna artikel har gett dig en bättre förståelse av begreppet ’Gödselmedel’, dess användning och synonymer, så önskar vi dig all lycka med ditt nästa korsordspussel. Ha en fortsatt trevlig dag!