Pilaster korsord 3 bokstäver Synonymer Exempelmening
Stöd Fundament, pelare, stöttning, bäring Byggjobbarna installerade det nya pilastret i den gamla byggnaden.
Stolpe Påle, stöttning, stöd Trädgårdsmästaren satte upp en pilaster för att stötta upp växterna.
Påle Stolpe, stöttning, stöd Fiskaren satte en pilaster i marken för att fästa båten.
Pelare Stöttepelare, stöttning, stöd Det historiska slottet hade imponerande pilare längs med väggarna.

Vad betyder Pilaster i korsord?

Pilaster är en term som ofta används i korsord och består av 3 bokstäver. Det är ett ord relaterat till arkitektur och konstruktion. I korsord kan det betyda ”stöd”, ”stolpe”, ”påle” eller ”pelare”.

Synonymer till Pilaster

Om du är fast i korsordet och letar efter andra ord som är synonyma med ”pilaster”, kan du använda följande alternativ: fundament, pelare, stöttning, bäring, påle, stöttning, stöd, stöttepelare.

Användning av ordet Pilaster

Ordet ”pilaster” kan användas på flera sätt i meningar och sammanhang. Här är ett exempel på hur du kan använda det i en mening:
”Byggjobbarna installerade det nya pilastret i den gamla byggnaden.”
I detta exempel indikerar ordet ”pilaster” en strukturell bärande stöttning installerad av byggjobbarna.

Hur kan detta hjälpa dig i ditt korsordspussel?

Att känna till synonymer och innebörden av ordet ”pilaster” kan vara till stor hjälp när du försöker lösa ledtrådar i ditt korsordspussel. Genom att använda alternativa termer som fundament, påle, eller pelare kan du öka dina chanser att fylla i luckorna och slutföra korsordet.

Så håll dig inte fast i ditt korsordspussel när du stöter på ordet ”pilaster”. Använd de synonymer som erbjuds och ge det en chans att passa in i ledtrådarna. Lycka till med ditt korsord och fortsätt ha roligt med att utmana din hjärna!