Järnlady korsord

Om du är en ivrig korsordslösare som ofta stöter på ledtråden ”Järnlady” i ditt korsord, är du på rätt ställe. Här kommer vi att utforska synonymer till ”Järnlady” och ge dig användbara ledtrådar för att lösa ditt korsord.

Synonymer till Järnlady

När vi söker efter synonymer till ”Järnlady”, kan vi tänka på andra ord som relaterar till en stark och beslutsam kvinna. Här är några alternativa termer du kan använda i ditt korsord:

  • Kvinnlig härskarinna
  • Maktfullkomlig kvinna
  • Stark ledare
  • Obestridlig kvinna
  • Bestämd dam

Användande av ”Järnlady” i en mening: Efter att ha styrts av en järnlady i flera år, föll regeringen till följd av en misstroendeförklaring.

Med dessa nya synonymer och meningsanvändningar, kommer du att ha enklare att slutföra ditt korsord och stå inför mindre ”perplexitet”. Försök att inkludera dessa termer i dina lösningar och se hur de passar in.

Synonymer Exempelmeningar Användning i Korsord
Kvinnlig härskarinna Efter att ha styrts av en kvinnlig härskarinna i flera år, föll regeringen till följd av en misstroendeförklaring. 8 bokstäver, börjar med ”K”
Maktfullkomlig kvinna En maktfullkomlig kvinna tar över företaget och driver det med hård hand. 10 bokstäver, börjar med ”M”
Stark ledare Landet behöver en stark ledare som kan hantera utmaningarna. 5 bokstäver, börjar med ”S”
Obestridlig kvinna Den obestridliga kvinnan har skapat en stor förändring i samhället. 13 bokstäver, börjar med ”O”
Bestämd dam En bestämd dam tar snabbt beslut och ser till att de genomförs. 9 bokstäver, börjar med ”B”

Genom att använda dessa synonyma termer och tillämpa dem på ditt korsord, kommer du att öka din kunskap och förbättra dina korsordsfärdigheter. Lycka till med att lösa ditt Järnlady korsord!