Det som vi idag ibland kallar för dagis heter egentligen förskola. De som arbetar där är utbildade pedagoger och kallas förskolelärare. Även om man på en förskola inte får läxor med sig hem så är dagarna fyllda av utvecklande lärande för de som går på förskolan.

En skola utan läxor förr webbkryss

Förut fanns även begreppet lekskola, eller lekis allmänt kallat. Det var en mer otvungen form av daghem där barn helt enkelt träffades ett par timmar varje dag när föräldrarna arbetade.