Spelas med klubba webbkryss

Vad betyder ”Spelas med klubba webbkryss”?

”Spelas med klubba webbkryss” är en fras som används inom korsord för att beskriva ett ord eller en fras som kan lösas genom att kombinera orden ”spelas med” och ”klubba”. Uttrycket ”webbkryss” används för att beteckna korsord som löses online. Så när du stöter på frasen ”Spelas med klubba webbkryss” i en korsordsledtråd betyder det att svaret är en term som associeras med att använda en klubba inom en viss aktivitet eller sport, och att det kan hittas genom att använda resurser online.

Synonymer till ”Spelas med klubba webbkryss”

När du försöker lösa ett korsord och stöter på frasen ”Spelas med klubba webbkryss”, kan olika synonymer för ”klubba” och den specifika aktivitet eller sport det refererar till användas. Här är några synonymer som kan vara användbara:

  • Krocketklubba: Används i spelet krocket för att slå bollen genom portalerna.
  • Golfklubba: Används inom golf för att slå bollen på banan och mot hålen.
  • Hockeyklubba: Används i ishockey för att styra och skjuta pucken.
  • Tennisklubba: Vanligtvis kallad racket, används för att slå bollen över nätet i tennis.
  • Kanotklubba: Används för att paddla och styra kanoter på vatten.

Ett exempel på användning i en mening

Om vi stöter på ledtråden ”Spelas med klubba webbkryss” och har bokstäverna ”_ o _ k _ y”, kan vi inferera att svaret är ”hockey”. Meningen kan då vara: ”Ishockey är en sport som spelas med klubba och puck på isen.”

Korsordsledtråd Synonym Exempel på mening
Spelas med klubba webbkryss Hockey Ishockey är en sport som spelas med klubba och puck på isen.
Spelas med klubba webbkryss Golf Golf är en sport som spelas med klubba och boll på en grön bana.
Spelas med klubba webbkryss Krocket I krocket använder man klubba för att slå bollen genom portalerna.

Genom att förstå betydelsen av ”Spelas med klubba webbkryss” och känna till synonymer för ”klubba” inom olika aktiviteter eller sporter kan du nu lösa dessa typer av korsordsledtrådar med lätthet. Lycka till med korsordslösandet!