Ten korsord 3 bokstäver

Synonymer Exempel på användning Betydelse
Lob Han kastade en knubbig sten i sjön som orsakade en lob på vattenytan. Ett kast eller hopp genom luften
Mog Djuret var gammalt och mickligt, kroppen täckt av mog. Ett lager eller en beläggning på ytan av något
Dot När bilden var färdig, skrev hon sitt namn med en liten dot i ena hörnet. Ett litet prick eller märke
Kry Efter regnet växte svampar fram överallt, marken täckt av en kry. En liten växt med ofta platt kropp som växer nära markytan

Är du fast i ditt korsord med tre bokstäver? Oroa dig inte, vi har några synonymer som kan hjälpa dig att lösa gåtan. Här är några exempel:

1. Lob – Detta ord refererar till ett kast eller hopp genom luften. Tänk på när du kastar en boll i parken och den flyger genom luften. En lob är en liknande rörelse. Exempel på användning: Han kastade en knubbig sten i sjön som orsakade en lob på vattenytan.

2. Mog – Detta ord syftar på ett lager eller en beläggning på ytan av något. Tänk på när du ser mossa på en sten eller en beläggning av damm på möblerna. Mog beskriver ett liknande tillstånd. Exempel på användning: Djuret var gammalt och mickligt, kroppen täckt av mog.

3. Dot – Detta ord betyder ett litet prick eller märke. Tänk på när du använder en penna på papperet och gör en liten prick. En dot är en liten prick eller märke på något. Exempel på användning: När bilden var färdig, skrev hon sitt namn med en liten dot i ena hörnet.

4. Kry – Detta ord hänvisar till en liten växt med ofta platt kropp som växer nära markytan. Tänk på när du ser små växter som kryper längs marken eller täcker marken helt. En kry är en liknande typ av växt. Exempel på användning: Efter regnet växte svampar fram överallt, marken täckt av en kry.

Med dessa synonymer förklarade kan du nu använda dem för att lösa ditt tio korsord med tre bokstäver. Lycka till med ditt korsordslösningsäventyr!