Vad är en Tremolo i korsord?

Om du är en ivrig korsordslösare kanske du har stött på ordet ”Tremolo” i ett korsord och undrat vad det betyder. Ett Tremolo i korsord refererar oftast till en musikterm som beskriver en snabb upprepning av en ton eller en variation av ljudvolymen. Det är en teknik som används främst inom musik och ger en vibrerande effekt.

Här är några synonymer som kan vara användbara när du fyller i ditt korsord:

Synonymer Betydelse Användning i en mening
Vibrato Ett musikaliskt fenomen där tonhöjden varierar ”Gitarristen gjorde en vacker vibrato på strängen.”
Puls Ett rytmiskt slag eller hjärtslag ”Trumslagaren spelade med en snabb puls.”
Skälvning En darrande eller skakande rörelse ”Sångaren hade en skälvning i rösten när han sjöng.”

Med dessa synonymer i åtanke kan du förhoppningsvis klara av ditt korsord snabbt och enkelt. Kom ihåg att läsa korsordsledtrådarna noga och tänka på kontexten för att hitta den bästa lösningen.

Så nästa gång du stöter på ordet ”Tremolo” i ett korsord, kommer du att vara väl förberedd och redo att korsa av det utan några problem!